Leadership team


Yaniv Gadish


CEO

מר גדיש מילא את תפקיד מנכ”ל חברת ארומאוז מאז 2011. לפני תפקידו הנוכחי, הוא היה סמנכ”ל כספים של ארומאוז במשך שנתיים.
לפני שהצטרף לאירומוז היה מר גדיש מנהל תיקי הכספים בתאגיד קבוצת יבנה והוביל את היחידה העסקית להשקיה בחקלאות בקבוצה.
במהלך 15 שנות כהונתו בתאגיד קבוצת יבנה, עבד מר גדיש בתאגיד כמנהל בכמה תפקידי ניהול, כמנהל השיווק של יבנה מוצרי מזון בע”מ, מנהל משאבי אנוש ומנהל השקעות קופת גמל בקבוצה.
מר גדיש הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.


Shlomo Kochva


VP Engineering

מר כוכבא הוא סמנכ”ל ההנדסה של ארומאוז ואחראי על צוות המחקר והפיתוח וההנדסה.
מר כוכבא הוא מומחה למוצרי HMI והוא אחד מעובדי החברה הראשונים.
הוא מוביל את צוותי המכני, האופטיקה, החשמל והתוכנה במשך שנים רבות בשני קווי האיראומוז – מוצרי HMI ופתרונות התאורה.
במהלך 20 שנותיו באירומוז, מילא מר כוכבה תפקידים שונים כמנהל הייצור ומנהל אבטחת איכות.
מר כוכבא הוא בעל תואר ראשון. במדע


Eitan Noiman


VP Operations

מר נוימן התחיל את ניסיון הניסיון שלו ב- Aeromaoz במחלקת הציור. בהמשך, הוא העשיר את מומחיותו במחלקת האיכות וכבקר הרכש. מר נוימן בנה את המחלקה לניהול פרויקטים ושימש כמנכ”ל ארומהוז.
בשנת 2012 מונה מר נוימן לתפקיד סמנכ”ל הפעילות, האחראי על כל מחלקות שרשרת האספקה ​​לרבות מדור הייצור כעיבוד, צביעה, חריטה, הלחמה והרכבה ומדור הרכש.
מר נוימן למד הנדסת תעשיה ובעל תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית.